top of page

2022: WAITS 2022 (Luna Music Polska)

2017: WRAŻLIWOŚĆ NA OLŚNIENIE W NORMIE (Luna Music Polska)

2006: GARDEROBA MĘSKA (Fundacja TM Capitol) 

bottom of page